Академічна доброчесність

Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Корупція — негативне суспільне явище, яке проявляється в злочинному використанні службовими особами, громадськими і політичними діячами їх прав і посадових можливостей з метою особистого збагачення.

Дотримання академічної доброчесності

Відповідно до ст. 42 Закону України “Про освіту” дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
  • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
  • об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

  • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);
  • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;
  • дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
  • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Усю іншу інформацію щодо академічної доброчесності можна переглянути за посилання м нижче.

Академічна доброчесність в закладі

Кодекс академічної доброчесності.

Матеріали для учнів

Довідник з академічної доброчесності для школярів

Додаток

Довідник з академічної доброчесності для школярів (2018)

Посібник

Довідник з академічної доброчесності для школярів (2016)

Посібник

Академічна доброчесність

Матеріали для вчителів

Академічна доброчесність

Онлайн-курс для вчителів старших класів

Виховуємо академічну доброчесність в школі

Методичні вказівки

Виховуємо академічну доброчесність в школі

Робочий зошит

Сценарії уроків та презентації “Академічна доброчесність в школі”

Сценарії уроків та презентації

Серія Інфобюлетенів “Академічна доброчесність”

Бюлетні

AcademIQ

Вебінари, лекції, рольові ігри

Перейти до вмісту