Освітня програма. Внутрішній моніторинг

Освітня програма закладу розроблена на виконання Закону України “Про освіту”, Закону України “Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. №87 “Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“, Постанови Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392 “Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти“.

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в БНВО “ЗОШ №15 – ДЮСОК” розроблено відповідно до вимог ч. 3 ст. 41 Закону України “Про освіту”, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних документів.

Освітня програма. 2020-2022 рр.

Містить такі розділи:

  • Розділ І. Призначення навчального закладу та засіб його реалізації.
  • Розділ ІІ. Опис «моделі» випускника школи.
  • Розділ ІІІ. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій.
  • Розділ ІV. Навчальний план та його обґрунтування.
  • Розділ V. Організація корекційно-розвивальної роботи для учнів з особливими освітніми потребами.
  • Розділ VІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.
  • Розділ VІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття  певного рівня освіти.
  • Розділ VІІІ. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.
  • Розділ IX. Доступна освіта.

Перелік освітніх компонентів

Положення про внутрішній моніторинг

Звіт про внутрішній моніторинг

2020 рік

Перейти до вмісту