Учнівське самоврядування

Print Friendly, PDF & Email
Самоврядування “Світ” сприяє розширенню діапазону діяльності дорослих і дітей – членів єдиного колективу, можливості їх співдружності, творчому пошуку, ініціативи. Становлення організації проходить на демократичній основі.
Учнівське самоврядування "Світ"

Склад та структура. 2018/2019 н.р.

Президент школи: Гуртовенко Каріна

Міністр освіти: Рудійко Анастасія

Міністр культури та відпочинку: Яровий Владислав

Міністр милосердя: Новікова Дарина

Міністр охорони здоров’я та спорту: Каланча Дарина

Міністр внутрішніх справ: Васильєв Роман

Міністр інформації: Зорич Анна

Мета

Cтворення діючої системи учнівського самоврядування, при якій можливе забезпечення сприятливих умов для розвитку у дітей та підлітків активної життєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи самовираження особистості дитини та формування багатогранних духовних цінностей.

Головні завдання
 • виховання в учнів відповідального ставлення до навчання та забезпечення необхідних умов для самовдосконалення;
 • вироблення вмінь і навичок організаційної роботи, соціального партнерства та взаємодопомоги;
 • формування навичок самоаналізу, самоорганізації та досвіду відповідального особистісного вибору;
 • формування особистості з глибоко усвідомленою громадянською позицією.
Положення

Членами організації «СВІТ» є учні 5-11 класів, а також вчителі які працюють з учнівськими колективами. Участь у справах учнівського управління є добровільною.

Первинний осередок органу учнівського самоврядування «СВІТ» – учнівський колектив класу. З кожним класом працює класний керівник на засадах співробітництва і співтворчості. До вирішення справ класу залучаються батьки.

Організація життєдіяльності класного колективу здійснюється органами самоврядування класу. Колективний орган самоврядування в класі – класні збори. Структуру, порядок і зміст роботи своїх органів, самоврядування класний колектив визначає самостійно.

Вищим органом учнівського самоврядування школи є педагогічна рада школи. Законодавчим органом учнівського самоврядування є парламент, а виконавчим рада командирів.

Вибори до парламенту та президента школи відбуваються згідно до Положення про вибори Президента та членів шкільного парламенту.

Діяльність парламенту та міністерств проходить згідно до положень та за затвердженими на засіданні парламенту плану.

Міністерства здійснюють аналіз стану справ у відповідній сфері діяльності учнівського колективу та звітують у парламенті у визначений для міністерства термін.

Зібрана інформація є основною для підведення підсумків змагань на звання «Кращий клас школи».

Директор школи визначає педагогів-кураторів, які співпрацюють з міністерствами органу учнівського самоврядування, надають рекомендації щодо поліпшення роботи, здійснюють педагогічне керівництво відповідним структурним елементом органу учнівського самоврядування «СВІТ».

Рада учнівських депутатів

Рада учнівських депутатів – це об’єднання 5-ти комісій та ради президентів навчальних закладів міста. Новий склад ради обирається один раз на два роки під час проведення загальноміських учнівських виборів.

Нормативно-правова база
Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність учнівського самоврядування:

 • Конституція України (від 28.06.1996 N 254к/96вр);
 • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 року № 1060-XII (зі змінами);
 • Декларація прав дитини;
 • Європейська хартія місцевого самоврядування;
 • Європейська хартія про участь молоді в муніципальному та регіональному житті;
 • Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закон України «Про освіту» (від 04.06.1991.N1144-XII);
 • Закон України «Про охорону дитинства» (від 26.04.2001 N2402-ІІІ);
 • Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (від 01.12.1998 N 281-XIV);
 • Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій» (від 06.10.99 р. N 1284/99);
 • Державна цільова соціальна програма «Молодь України» (постанова КМУ від 28.01.2009 N 41).