Освітня програма. Внутрішній моніторинг

Положення про внутрішній моніторинг. 2019 рік

Звіт про внутрішній моніторинг. 2019 рік

Мова освітнього процесу

Українська.

Освітня програма. 2020-2022 рік

Містить такі розділи:

Розділ І. Призначення навчального закладу та засіб його реалізації.

Розділ ІІ. Опис «моделі» випускника школи.

Розділ ІІІ. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій.

Розділ ІV. Навчальний план та його обґрунтування.

Розділ V. Організація корекційно-розвивальної роботи для учнів з особливими освітніми потребами.

Розділ VІ. Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Розділ VІІ. Вимоги до осіб, які можуть розпочати здобуття  певного рівня освіти.

Розділ VІІІ. Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

  • кадрове забезпечення;
  • навчально-методичне забезпечення;
  • матеріально-технічне забезпечення;
  • якість проведення навчальних занять;
  • моніторинг досягнення учнями результатів навчання.

Розділ IX. Доступна освіта.