Сторінка психолога і соціального педагога

Print Friendly, PDF & Email
Розташування

Ліве крило школи, 4 поверх

Графік роботи
Соціальний педагог

Полінога С.Г.

Кабінет №412

Практичний психолог

Бульковська В.О.

Кабінет №413

Понеділок13:00 – 17:00Понеділок08:30 – 16:30
Вівторок13:00 – 17:00Вівторок08:30 – 16:30
Середа13:00 – 17:00Середа08:30 – 16:30
Четвер13:00 – 17:00Четвер08:30 – 16:30
П’ятниця13:00 – 17:00П’ятниця08:30 – 16:30
Функції соціального педагога
 • здійснює комплекс заходів щодо виховання, освіти, розвитку й соціальному захисту особистості в установах і за місцем проживання що навчаються (вихованців, дітей);
  вивчає психолого-медичні й педагогічні особливості особистості, що навчаються (вихованців, дітей) і її мікросередовища, умови життя;
 • виявляє інтереси й потреби, труднощі й проблеми, конфліктні ситуації, відхилення в поводженні тих, що навчаються (вихованців, дітей), і вчасно надає їм соціальну допомогу й підтримку;
 • виступає посередником між тими, що навчаються (вихованцем, дитиною), і установою, родиною, середовищем, фахівцями різних соціальних служб, відомств й адміністративних органів;
 • визначає завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, способи рішення особистих і соціальних проблем, вживає заходів по соціальному захисті й допомозі, реалізації прав і свобод осіб, що навчаються (вихованців, дітей);
 • організує різні види соціально-педагогічної діяльності тих, що навчаються (вихованців, дітей), і дорослих, заходи, спрямовані на розвиток соціальних ініціатив, реалізацію соціальних проектів і програм, бере участь у їхній розробці й твердженні;
 • сприяє встановленню гуманних, морально здорових відносин у соціальному середовищі;
 • сприяє створенню обстановки психологічного комфорту й безпеки особистості, що навчається (вихованців, дітей), забезпечує охорону їхнього життя й здоров’я;
 • здійснює роботу із працевлаштування, патронату, забезпеченню житлом, посібниками, пенсіями, оформленню ощадних вкладів, використанню цінних паперів тих, що навчаються (вихованців, дітей), із числа сиріт і дітей, що залишилися без піклування батьків;
 • взаємодіє із учителями, батьками (особами, їх що заміняють), фахівцями соціальних служб, сімейних і молодіжних служб зайнятості, із благодійними організаціями, у наданні допомоги тому, що навчається (вихованцям, дітям), що бідують в опіці й піклуванні, з обмеженими фізичними можливостями, девіантним поводженням, а також попали в екстремальні ситуації.

Основними завданнями соціального педагога освітньої установи є соціальний захист прав дітей, створення сприятливих умов для розвитку дитини, установлення зв’язків і партнерських відносин між родиною й освітньою установою.
Соціальний педагог є рівноправним членом педагогічного колективу. Він бере участь у роботі педагогічних рад і методичних об’єднань. З огляду на специфічний характер соціально-педагогічної діяльності, режим роботи соціального педагога повинен бути варіативним, гнучким.
Соціальна служба виконує наступні функції
 • виступає поручителем, забезпечує соціальні гарантії кожному члену шкільного колективу;
 • охороняє й захищає особистість, її права, інтереси й працю;
 • створює умови для безпечного, комфортного творчого життя учнів;
 • надає допомогу й підтримку нужденним учням і вчителям;
 • налагоджує взаємини в колективі, перешкоджає психічному насильству над особистістю;
 • вивчає суспільну думку в шкільному колективі;
 • організовує соціально-психологічну й правову консультації для учнів, педагогів, шкільної адміністрації, батьків;
 • організовує роботу шкільного телефону довіри;
 • сприяє здоровому способу життя членів колективу.

Таким чином, соціально-педагогічна діяльність в установах системи освіти – необхідний напрямок педагогічної діяльності, що постійно розвивається й удосконалюється, забезпечує повноцінну соціалізацію, різнобічний розвиток, плідне спілкування всіх учасників педагогічного процесу.

Професійна майстерність соціального педагога

Педагог зв’язується з фахівцями, зі службами соціального захисту, які здатні допомогти дитині. Для цього необхідно, щоб він був професійно підготовлений, досить освічений для ведення виховної роботи. Сьогодні це називається педагогічною майстерністю.

Педагогічна майстерність більшою мірою залежить від особистих якостей педагога, а також від його знань й умінь. Вона визначається об’єктивними й суб’єктивними факторами. Об’єктивні фактори – це система знань, умінь, навичок.

Професійні знання соціального педагога: педагогіка й психологія, фізіологія розвитку дитини, методики виховної роботи. Ці знання необхідні для вивчення дитини, аналізу його вчинків і поводження, особливостей його спілкування, сумісності його в групі інших дітей.

Соціальний педагог повинен уміти: організувати діяльність і співпрацю дітей; володіти деякими прийомами артистизму, мовою, подихом, ритмом і постановкою голосу, мімікою й жестами; знаходити в бесіді той тон і мову, що дасть можливість говорити з жебраками й алкоголіками, наркоманами й повіями або з дитиною, що потрапила в лихо. Не просто говорити, а переконати й вплинути.