Оплата праці та відпустки

Оплата праці педагогічних працівників на 2020-2023 р.р.

Посадові оклади (ставки заробітної плати) визначаються шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року (планується 2102 грн. з 01.12.2019 по 30.06.2020, 2184 грн. з 01.07.2020 по 30.11.2020, 2262 грн. з 01.12.2020 по 30.06.2021) на встановлений коефіцієнт. Коефіцієнти, подані нижче, згідно проекту постанови. Прийнята постанова ще не опублікована.

Схема посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників до 2023 року

Посада2020202120222023
Завідувач: навчально-консультаційного пункту; інтернату при школі; заочного відділення школи; фільмотеки.
Асистент вчителя-реабілітолога, асистент вчителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням, асистент вихователя дошкільного навчального закладу в інклюзивній групі
Консультант психолого-медикопедагогічної консультації
Помічник директора з режиму, старший черговий з режиму, черговий з режиму загальноосвітнього навчального закладу для дітей, які потребують особливих умов виховання
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник,інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (без категорії, другої категорії, першої категорії)
Культорганізатор, екскурсовод, інструктор з туризму, акомпаніатор, старший вожатий
Перекладач-дактилолог
Методист університету, академії, інституту, методист із складання кінопрограм
2,533,54
Музичний керівник дошкільного навчального закладу, художній керівник, інструктор: з фізкультури, з праці, слухового кабінету (вищої категорії);
Керівник: гуртка. секції, студії та інших форм гурткової роботи
Завідувач (керівник): навчально-виробничої (навчальної) майстерні;
навчально-методичного кабінету; лабораторії (кабінету) навчально-методичного (методичного) закладу; відділення виробничої практики закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)
Завідувач лабораторії закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів)
Завідувач: відділу, лабораторії, кабінету позашкільного навчального закладу
2,753,33,94,4
Вчитель (всіх спеціальностей), викладачі, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист: без категорії, другої категорії, першої категорії3,033,634,244,84
Вчитель (всіх спеціальностей), викладачі, вихователь, логопед, педагог з професійного навчання, практичний психолог, педагог-організатор, концертмейстер, соціальний педагог, методист: вищої категорії, вихователь-методист, завідувач логопедичного пункту3,333,994,665,32
Директор (начальник, завідувач): закладу загальної середньої освіти, філій опорних закладів загальної середньої освіти; закладу професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів) – з кількістю учнів/студентів до 300 осіб; міжшкільних закладів усіх типів і найменувань4,55,46,37,2
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів до 1000 осіб; професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів до 800 осіб.
Директор (завідувач) навчально-методичного закладу
Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації
Керівник (директор) інклюзивно-ресурсного центру
Завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти
Завідувач (директор): закладу дошкільної освіти, школи естетичного виховання, закладу позашкільної освіти
5678
Директори (начальники, завідувачі): закладів загальної середньої освіти з кількістю учнів 1000 і більше осіб; професійної (професійно-технічної) освіти, закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації (в тому числі у структурі університетів, академій та інститутів), з кількістю учнів/студентів 800 і більше осіб7,5910,512

Оплата праці: нормативні документи

Посадові оклади за ЄТС-2019

РозрядПосадовий оклад (тарифна ставка), грнКатегорія
103496 + 10%Спеціаліст (без вищої освіти)
113784 + 10%Спеціаліст (з вищою освітою)
124073 + 10%Вчитель ІІ категорії
134361 + 10%Вчитель І категорії
144649 + 10%Вчитель вищої категорії
154956 + 10% 

Основні надбавки та доплати

Вид надбавки або доплатиДоплата або надбавка
Звання
Вчитель-методист15% від тарифної ставки
Старший вчитель10% від тарифної ставки
Стаж роботи
Менше 3 років0%
Понад 3 роки10% від ставки заробітної плати
Понад 10 років20% від ставки заробітної плати
Понад 20 років30% від ставки заробітної плати
Перевірка зошитів
Українська мова та література20% від ставки заробітної плати
Математика15% від ставки заробітної плати
Іноземна мова10% від ставки заробітної плати
Початкові класи15% від ставки заробітної плати
Класне керівництво (учнів більше 12)
1-4 класи20% від ставки заробітної плати
5-11 класи25% від ставки заробітної плати
Інші надбавки
Престижністьвід 5% до 20% від ставки заробітної плати (з 01.09 – до 30%)
Завідування кабінетом10%-13% від ставки заробітної плати
Завідування спортивним залом 10% від ставки заробітної плати

Види відпусток

Статтею 4 закону України «Про відпустки» установлені такі види відпусток (законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток):

 1. щорічні відпустки – основна відпустка (стаття 6); додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці (стаття 7); додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8); інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;
 2. додаткові відпустки у зв’язку з навчанням (статті 13, 14 і 15);
 3. творча відпустка (стаття 16);
 4. соціальні відпустки – відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17);
 5. відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18);
 6. додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19);
 7. відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26).

Право на щорічну основну відпустку педагогічного працівника

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. право керівних, педагогічних, науково-педагогічних (окрім тих, які працюють у навчальних закладах і навчальних (педагогічних) частинах (підрозділах) інших установах і закладах) і наукових працівників на щорічну основну відпустку повної тривалості в перший рік роботи настає після закінчення шести місяців безперервної роботи в установі (абзац перший пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

За другий і наступні роки роботи відпустка надається згідно із графіками, які затверджуються власником установи або вповноваженим ним органом за погодженням із профспілковим чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом. Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів щорічна основна відпустка повної тривалості, визначеної в додатку до цього Порядку, у перший і наступні роки надається в період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

За бажанням керівних працівників навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічних, науково-педагогічних працівників і наукових працівників частина щорічної основної відпустки, якщо вона надається за 1996-1997 і наступні робочі роки, замінюється грошовою компенсацією за можливості забезпечення їх у відповідний період роботою. При цьому тривалість наданої працівнику щорічної основної відпустки не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні (пункт 5 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Графік надання відпусток педагогічним працівникам

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 346 від 14.04.1997 р. графік надання відпусток педагогічним працівникам складається з урахуванням можливості проведення регулярних консультацій для учнів, складання іспитів, які перенесено на осінь (абзац третій пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Керівним, педагогічним, науковим і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів у разі необхідності санаторно-курортного лікування щорічна основна відпустка або її частина може надаватись протягом навчального року, якщо це передбачено колективним договором (абзац четвертий пункту 2 зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 289 (289-2001-п) від 28.03.2001 р.).

Особам, які працюють в установі на умовах неповного робочого часу, у тому числі особам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, надається щорічна основна відпустка повної тривалості.

Тривалість щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів

Відповідно до частини шостої статті 6 закону України «Про відпустки» Кабінет Міністрів України постановив затвердити порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56-ти календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам і науковим працівникам.

У додатку про порядок надання щорічної основної відпустки визначено тривалість (у днях) щорічної основної відпустки працівників середніх навчальних закладів, яка становить:

 • директор – 56;
 • заступник директора з навчально-виховної (навчальної, виховної), навчально-виробничої роботи – 56;
 • учителі (усіх спеціальностей) – 56;
 • інструктор слухового кабінету – 56;
 • керівник гуртка, студії, секції, інших форм гурткової роботи в середніх навчальних закладах – 42;
 • педагог-організатор – 56;
 • перекладач-дактилолог – 42;
 • помічник директора з режиму – 30;
 • практичний психолог – 56;
 • соціальний педагог – 56.

Нарахування відпускних

Відповідно до пункту 86 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти обчислення середнього заробітку для оплати щорічних відпусток викладачів проводиться з розрахунку їх заробітної плати (у діючому порядку його обчислення) за даний навчальний рік (включаючи доплати та надбавки, оплату за години, що виконані понад установлене річне навантаження, середній заробіток, що зберігається за діючим законодавством), а також допомоги з приводу тимчасової непрацездатності.

Підрахунок заробітку для оплати відпустки проводиться в такому порядку: загальна сума заробітної плати, нарахована викладачу за відпрацьовані місяці навчального року, які передують місяцю виходу у відпустку, ділиться на кількість цих місяців, отриманий середній місячний заробіток ділиться на 25,4 (середньомісячна кількість робочих днів) і потім середній денний заробіток помножується на кількість днів відпустки.

При використанні викладачем щорічної відпустки за минулий навчальний рік протягом поточного навчального року обчислення оплати за відпустку проводиться на загальних підставах із розрахунку за 10 місяців, що передують місяцю виходу у відпустку.

При наданні додаткових відпусток, за які за діючим законодавством заробітна плата зберігається частково або її збереження не передбачене, зазначені періоди та відповідні суми з розрахунку виключаються. Якщо викладач виконує педагогічну роботу в середньому спеціальному закладі й на курсах із підготовки до вступу в технікум, розрахунки за відпустку проводяться в такому ж порядку по кожній роботі окремо.

Відпустка без збереження заробітної плати

 • матері або батьку, який виховує дітей без матері, що має двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці, – тривалістю до 14 календарних днів;
 • учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, – тривалістю до 14 календарних днів щорічно.
 • пенсіонерам за віком та інвалідам III групи – тривалістю до 30 календарних днів щорічно;
 • інвалідам I та II груп – тривалістю до 60 календарних днів щорічно;
 • особам, які одружуються, – тривалістю до 10 календарних днів;
 • працівникам у разі смерті рідних по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчірки), братів, сестер – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад; інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання та назад;
 • працівникам, допущеним до вступних іспитів у вищі навчальні заклади, – тривалістю 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад;
 • працівникам, допущеним до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівникам, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки, – тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад;
 • сумісникам – на термін до закінчення відпустки за основним місцем роботи;
 • ветеранам праці – тривалістю до 14 календарних днів щорічно;
 • працівникам, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково і одержали за них грошову компенсацію, – тривалістю до 24 календарних днів у перший рік роботи на даному підприємстві до настання шестимісячного терміну безперервної роботи;
 • працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, – тривалістю 12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводження кожної дитини;
 • працівникам на період проведення антитерористичної операції.

Допомога на оздоровлення

 • виплата допомоги на оздоровлення педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться в повному обсязі, тобто в розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати);
 • вчителю, який працює на умовах неповного робочого часу у період перебування у відпустці для догляду за дитиною, при наданні щорічної відпустки має виплачуватися допомога на оздоровлення у розмірі ставки заробітної плати, що встановлюється за 18 навчальних годин на тиждень залежно від її кваліфікаційної категорії.

Джерело: osvita.ua