Профспілковий комітет

Голова профспілкового комітету БНВО “ЗОШ №15-ДЮСОК”

Павленко Алла Іванівна

План роботи профспілкового комітету БНВО “ЗОШ №15-ДЮСОК” (січень-травень 2020 р.)

І. Профспілкові збори

1.1.Про роботу адміністрації і профспілкового комітету школи по виконанню колективного договору за 2019 рік

1.2.Про стан дотримання працівниками Правил внутрішнього трудового розпорядку  (травень)

ІІ.Засідання профспілкового комітету з порядком денним

2.1.Погодження розкладу занять на ІІ півріччя (січень) 2019/2020 н.р.

2.2.Аналіз захворюваності працюючих та заходи щодо її попередження (лютий)

2.3.Про участь у засіданні атестаційної комісії з питань атестації педагогічних працівників (січень-березень)

2.4.Погодження графіка відпусток працюючих (березень)

2.5.Про плани роботи постійних комісій профспілкового комітету (звіти голів комісій) (квітень)

2.6.Про проведення медичних оглядів (травень)

2.7.Про здійснення контролю за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам (постійно)

2.9.Про виконання постанов профспілкових зборів, профспілкового комітету та профорганів всіх рівнів (червень)

2.10.Про розгляд подання роботодавця про надання згоди:

         а) на роботу в позаурочний час та святкові дні (постійно)

         б)на роботу з неповним навантаженням (січень)

2.11.Про привітання ювілярів (50, 55, 60, 65 років) (постійно)

2.12.Про надання профспілкової допомоги членам профспілки відповідно заяви та довідки лікувального закладу (постійно)

ІІІ.Загальні заходи

3.1.Відзначення 8 Березня (березень)

3.2.Організація спортивних змагань (протягом року)

3.3.Вшанування ветеранів та ювілярів (постійно)

Корисні матеріали для молодих вчителів

Умови надання грошової допомоги випускникам педагогічних ВНЗ

Відповідно до постанови КМ України від 26.09.2006 № 1361 (із змінами, внесеними згідно з постановою КМ України від 10.07.2019 № 597) випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань “01 Освіта/Педагогіка”, або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, надається у порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки, одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року.

Порядок надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників вищих навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03. 2016 року № 343 (зі змінами від 03.07.2017 №949).

Право на отримання одноразової грошової допомоги мають випускники вищих навчальних закладів денної форми навчання (далі – випускники), які навчались за державним замовленням у вищих навчальних закладах державної та комунальної форм власності незалежно від підпорядкування, здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, визначених органами управління освітою

Кількість випускників вищих навчальних закладів державної форми власності, яким надаватиметься допомога, встановлюється Міністерством освіти і науки України на підставі списків таких випускників, поданих вищими навчальними закладами, що підпорядковані Міністерству освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких є вищі навчальні заклади.

Претенденти на отримання зазначеної допомоги повинні подати до 10 жовтня такі документи:

  • заяву про надання грошової допомоги; 
  • копію трудової книжки (за наявності); 
  • копію договору про роботу на посаді педагогічного працівника.

Інші матеріали

Перейти до вмісту