Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» запрошує на навчання

Навчально-науковий інститут менеджменту та психології Державного
закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти» здійснює
різнорівневу професійну підготовку молоді в сфері управління, економіки,

педагогіки та психології, яку забезпечує потужний професорсько-
викладацький склад докторів наук, провідних вчених, академіків

НАПН України.


Інститут запрошує випускників закладів загальної середньої освіти, а
також педагогічних працівників для навчання за освітніми рівнями бакалавр, магістр зі спеціальностей «Менеджмент», «Економіка», «Психологія»,«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Освітні, педагогічні науки», «Спеціальна освіта». Вартість навчання в Університеті є однією з найнижчих в Україні:

• освітній рівень «Бакалавр» від 4450 грн за семестр;
• освітній рівень «Магістр» від 5450 грн за семестр.

Для отримання детальної інформації просимо звертатися за телефонами:
(044) 481-38-44, (095) 889-17-50, (067) 613-23-95

Офіційний сайт ДЗВО «УМО»: http://umo.edu.ua/

Абітурієнтам на сайті ДЗВО “УМО”

Лист- повідомлення